นทน.หลักสูตร นอส.รุ่นที่ ๘๒ ร่วมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

เมื่อวันพุธที่ ๑๐ เม.ย.๖๗, ๐๙๓๐ - ๑๕๐๐ นทน.หลักสูตร นอส.รุ่นที่ ๘๒ ร่วมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ณ ห้องอาหาร รร.นป.ยศ.ทอ. โดยมี น.อ.หญิง อรทัย ตั้งวงษ์เจริญ อจอส.รร.นอส.ยศ.ทอ.เป็นประธาน และมีอาจารย์ประจำสัมมนาร่วมประเมินกิจกรรม

401

402

403

404

405

406

407

408

409