นทน.หลักสูตร นอส.รุ่นที่ ๘๑ จัดกิจกรรม "พี่พบน้อง"

เมื่อวันพุธที่ ๑๐ เม.ย.๖๗ เวลา ๐๘๐๐ - ๐๘๓๐ นทน.หลักสูตร นอส.รุ่นที่ ๘๑ จัดกิจกรรม “พี่พบน้อง” โดยมาพบ นทน.หลักสูตร นอส.รุ่นที่ ๘๒ ณ ห้องบรรยายเมนะรุจิ รร.นอส.ยศ.ทอ.ซึ่งจัดเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา เพื่อได้พบปะพูดคุย ให้ข้อคิดกับรุ่นน้อง พร้อมทั้งมอบทุนสนับสนุนการดำเนินการกิจกรรมของรุ่นต่อไป

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210211