นทน.หลักสูตร นอส.รุ่นที่ ๘๒ เข้าพิธีฟังสาร ผบ.ทอ.เนื่องในวันกองทัพอากาศ

เมื่อวันอังคารที่ ๙ เม.ย.๖๗ เวลา ๐๘๐๐ - ๐๘๓๐ น.อ.จักรกฤษณ์ กลิ่นสาหร่าย ผอ.รร.นอส.ยศ.ทอ. มอบหมาย น.อ.อุเกริก กอวัฒนา หก.กนท.รร.นอส.ยศ.ทอ. เป็นประธานอ่านสาร ผบ.ทอ. เนื่องในวันกองทัพอากาศ ประจำปี ๖๗ โดยมี นทน.หลักสูตร นอส.รุ่นที่ ๘๒ เข้าร่วมพิธี ณ ห้องบรรยายเมนะรุจิ รร.นอส.ยศ.ทอ.

 101

102

103

104

105

106

107