รอง ผบ.ทอ.เป็นประธานพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตร นอส.รุ่นที่ ๘๒

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๔ เม.ย.๖๗ เวลา ๐๘๓๐ พล.อ.อ.ณรงค์ อินทชาติ รอง ผบ.ทอ. เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตร นอส.รุ่นที่ ๘๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ โดยมี น.อ.จักรกฤษณ์ กลิ่นสาหร่าย ผอ.รร.นอส.ยศ.ทอ.ให้การต้อนรับ ณ ห้องบรรยายเมนะรุจิ รร.นอส.ยศ.ทอ.

 001

002

003

004

005

006

007

008