นทน.หลักสูตร นอส.รุ่นที่ ๘๒ ทำประวัติเข้ารับการศึกษา และทดสอบวิภาววิสัย

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มี.ค.๖๗ นทน.หลักสูตร นอส.รุ่นที่ ๘๒ เข้าทำประวัติเข้ารับการศึกษา ณ รร.นอส.ยศ.ทอ. และทดสอบวิภาววิสัย ณ ศทบ.ยศ.ทอ.

01

02

03

04

05

06

07

08

09