ผบ.ทอ.มอบประกาศนียบัตร และเข็มนภาภิวุฒิ แก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร นอส.รุ่นที่ ๘๑

วันจันทร์ที่ ๑๑ มี.ค.๖๗ พล.อ.อ.พันธ์ภักดี  พัฒนกุล ผบ.ทอ. เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร และเข็มนภาภิวุฒิ แก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร นอส.รุ่นที่ ๘๑ โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ เข้าร่วมพิธี ณ ห้องรับรอง ทอ.

11

12

13

14

15

16

17

18