ผบ.ทอ.บรรยายพิเศษ เรื่อง การพัฒนาสู่ "UNBEATABLE AIR FORCE'

วันศุกร์ที่ ๘ มี.ค.๖๗, ๐๙๐๐ - ๑๐๓๐ พล.อ.อ.พันธ์ภักดี พัฒนกุล ผบ.ทอ. บรรยายพิเศษ เรื่อง การพัฒนาสู่ “UNBEATABLE AIR FORCE” ให้แก่ นทน.หลักสูตร นอส.รุ่นที่ ๘๑ ณ ห้องบรรยายเมนะรุจิ รร.นอส.ยศ.ทอ. โดยมี พล.อ.ท.เสกสัณน์ ไชยมาตย์ จก.ยศ.ทอ.ให้การต้อนรับ

21

22

23

24

25

26