นทน.หลักสูตร นอส.รุ่นที่ ๘๑ ทำกิจกรรมเพื่อสังคม

วันจันทร์ที่ ๔ มี.ค.๖๗, ๑๐๐๐ - ๑๑๓๐ น.อ.จักรกฤษณ์ กลิ่นสาหร่าย ผอ.รร.นอส.ยศ.ทอ.นำคณะอาจารย์ และ นทน.หลักสูตร นอส.รุ่นที่ ๘๑ เดินทางไปทำกิจกรรมเพื่อสังคม ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง กรมกิจการผู้สูงอายุ จว.ชลบุรี โดยมอบเงิน และสิ่งของอุปโภค บริโภคที่จำเป็นแก่ผู้สูงอายุเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป

12

11

13

14

15

16