นทน.หลักสูตร นอส.รุ่นที่ ๘๑แข่งขันกีฬาสัมพันธ์

น.อ.จักรกฤษณ์  กลิ่นสาหร่าย ผอ.รร.นอส.ยศ.ทอ.เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขัน กีฬาสัมพันธ์ ระหว่างอาจารย์ - นทน.ร่วมแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอล และกีฬาพื้นบ้าน นทน.หลักสูตร นอส.รุ่นที่ ๘๑ ณ สนามกีฬาทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ทอ.๑

IMG 3056
IMG 3057
IMG 3058
IMG 3059
IMG 3060
IMG 3061
IMG 3062
IMG 3063
IMG 3064
IMG 3065