รร.นอส.ยศ.ทอ.รับการตรวจเยี่ยมจาก รอง จก.ยศ.ทอ.และคณะ

วันจันทร์ที่ ๑๙ ก.พ.๖๗, ๑๑๐๐ น.อ.จักรกฤษณ์ กลิ่นสาหร่าย ผอ.รร.นอส.ยศ.ทอ. รับการตรวจเยี่ยมจาก พล.อ.ต.วันชัย พึ่งเจียม รอง จก.ยศ.ทอ.และคณะ ในการบรรยายสรุป และ นำเยี่ยมชม การฝึกวางแผนเผชิญสถานการณ์วิกฤตของ นทน.หลักสูตร นอส.รุ่นที่ ๘๑ ระหว่าง ๑๙ - ๒๓ ก.พ.๖๗ ณ โรงแรมภูสักธาร จว.นครนายก

01

02

03

04

05

06

07