นทน.หลักสูตร นอส.รุ่นที่ ๘๑ อบรม เรื่อง "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย"

วันศุกร์ที่ ๑๖ ก.พ.๖๗, ๐๘๐๐ - ๑๒๐๐ น.อ.จักรกฤษณ์ กลิ่นสาหร่าย ผอ.รร.นอส. ยศ.ทอ.นำคณะอาจารย์ และ นทน.หลักสูตร นอส.รุ่นที่ ๘๑ เข้ารับการอบรม เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” โดย วิทยากรจิตอาสา ๙๐๔ ณ ห้องบรรยายหอสมุด ทอ.

01

02

03

06

07

0805

04