นทน.หลักสูตร นอส.รุ่นที่ ๘๑ นำเสนอกิจกรรมเนื่องใน "วันมาฆบูชา"

เนื่องด้วยในวันที่ ๒๔ ก.พ.๖๗ เป็นวันมาฆบูชา รร.นอส.ยศ.ทอ. จัดกิจกรรมการเรียน การสอนแบบ Active Learning เพื่อพัฒนาทักษะด้านการสื่อสาร, ทักษะการนำเสนอ และ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการเรียนรู้ โดย นทน.หลักสูตร นอส.รุ่นที่ ๘๑ สัมมนา ๘ นำเสนอประวัติ ที่มา และความสำคัญ เนื่องใน “วันมาฆบูชา” ในวันศุกร์ที่ ๑๖ ก.พ.๖๗, ๐๗๔๕ ณ ห้องบรรยายเมนะรุจิ รร.นอส.ยศ.ทอ.

01

02

03

04

05

06