นทน.หลักสูตร นอส.รุ่นที่ ๘๑ ศึกษาดูงาน ศยอ.ศปก.ทอ.

วันพุธที่ ๑๔ ก.พ.๖๗, ๐๙๐๐ - ๑๒๐๐ น.อ.จักรกฤษณ์ กลิ่นสาหร่าย ผอ.รร.นอส.ยศ.ทอ.นำคณะอาจารย์ และ นทน.หลักสูตร นอส.รุ่นที่ ๘๑ เดินทางไปรับฟังการบรรยายสรุปภารกิจของ คปอ., ศยอ.ศปก.ทอ. ณ อาคารอเนกประสงค์ คปอ. และชมการแสดงเรดาร์เคลื่อนที่ระยะปานกลางแบบ Giraffe-180 TH และรถวิทยุควบคุมทางอากาศยุทธวิธี อีกทั้งสักการะอนุสาวรีย์ จอมพลอากาศ เฉลิมเกียรติ วัฒนางกูร อดีต ผบ.ทอ.ผู้ก่อตั้งกองบินยุทธการ ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนเป็น กองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ

01

02

03

04

05

06

07

08

09