นทน.หลักสูตร นอส.รุ่นที่ ๘๑ ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

นทน.หลักสูตร นอส.รุ่นที่ ๘๑ จำนวน ๖๐ คน ดำเนินการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย ในวันอังคารที่ ๑๓ ก.พ.๖๗, ๐๗๓๐ ณ สนามกีฬาจันทรุเบกษา และอาคารทดสอบสมรรถภาพ ทางกาย ๒ โดยมี น.อ.จักรกฤษณ์ กลิ่นสาหร่าย ผอ.รร.นอส.ยศ.ทอ.เป็นผู้สังเกตการณ์

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10