รร.นอส.ยศ.ทอ.ฝึกซ้อมการป้องกัน และระงับอัคคีภัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

รร.นอส.ยศ.ทอ. ดำเนินการฝึกซ้อมการป้องกัน และระงับอัคคีภัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ในวันพุธที่ ๗ ก.พ.๖๗, ๑๓๐๐ โดยมี น.อ.หญิง อรทัย ตั้งวงษ์เจริญ อจอส.รร.นอส.ยศ.ทอ. เป็นผู้อำนวยการในพิธี และมีข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และ นทน.หลักสูตร นอส.รุ่นที่ ๘๑ เข้าร่วมการฝึกซ้อม

10

11

12

13

08

09

14

15

16

17

05