การนำเสนอกิจกรรม Active Learning

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒ ก.พ.๖๗ น.อ.จักรกฤษณ์ กลิ่นสาหร่าย ผอ.รร.นอส.ยศ.ทอ. เป็นประธานเข้ารับฟัง นทน.หลักสูตร นอส.รุ่นที่ ๘๑ นำเสนอกิจกรรม Active Learning การดูงาน และศึกษา ภูมิประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่าง ๑๕ - ๒๐ ม.ค.๖๗ ณ ห้องบรรยายเมนะรุจิ รร.นอส.ยศ.ทอ. โดยมีอาจารย์ประจำสัมมนาเข้าร่วมประเมิน

02

01

03

04

05

06

07

08