นทน.หลักสูตร นอส.รุ่นที่ ๘๑ นำเสนอกิจกรรมเนื่องในวันที่ระลึก “วันทหารผ่านศึก”

เนื่องด้วยในวันที่ ๓ ก.พ.ของทุกปี เป็นวันที่ระลึก "วันทหารผ่านศึก" รร.นอส.ยศ.ทอ. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning เพื่อพัฒนาทักษะด้านการสื่อสาร, ทักษะ การนำเสนอ และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการเรียนรู้ โดย นทน.หลักสูตร นอส.รุ่นที่ ๘๑ สัมมนา ๗ นำเสนอประวัติ ที่มา และความสำคัญ เนื่องใน “วันทหารผ่านศึก” ในวันศุกร์ที่ ๒ ก.พ.๖๗ ณ ห้องบรรยายเมนะรุจิ รร.นอส.ยศ.ทอ.

01

02

03

04

05

06

07