บรรยายพิเศษ เรื่อง "แนวทางการส่งเสริมขีดความสามารถในการเป็นกองทัพอากาศที่แข็งแกร่ง"

เมื่อวันที่ ๓๐ ม.ค.๖๗ เวลา ๑๐๐๐ พล.อ.ท.เสกสัณน์ ไชยมาตย์ จก.ยศ.ทอ. มาบรรยายพิเศษ เรื่อง “แนวทางการส่งเสริมขีดความสามารถในการเป็นกองทัพอากาศที่แข็งแกร่ง” ให้แก่ นทน.หลักสูตร นอส.รุ่นที่ ๘๑ ณ ห้องบรรยายเมนะรุจิ รร.นอส.ยศ.ทอ.

11   12

13   14