นทน.หลักสูตร นอส.รุ่นที่ ๘๑ สาธิต Best Shot

เมื่อวันที่ ๒๙ ม.ค.๖๗ เวลา ๑๕๐๐ นทน.หลักสูตร นอส.รุ่นที่ ๘๑ จำนวน ๖๐ คน ฝึกทักษะกีฬากอล์ฟ โดยคณะอาจารย์ผู้ฝึกสอนนำการสาธิต Best Shot ณ สนามกอล์ฟกานตรัตน์ โดยมี น.อ.จักรกฤษณ์ กลิ่นสาหร่าย และอาจารย์ประจำสัมมนาร่วมสังเกตการณ์

1   3

4   6

2   5