นทน.หลักสูตร นอส.รุ่นที่ ๘๑ ศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น

น.อ.จักรกฤษณ์ กลิ่นสาหร่าย ผอ.รร.นอส.ยศ.ทอ. นำคณะอาจารย์ และ นทน.หลักสูตรนอส.รุ่นที่ ๘๑ เดินทางไปแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในประเด็นการพัฒนาเศรษฐกิจ และความมั่นคงทางทหาร ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๒๐ ม.ค.๖๗

1   2

3   4

5