การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘.ค.๖๖ เวลา ๐๗๔๕ รร.นอส.ยศ.ทอ.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning เพื่อพัฒนาทักษะด้านการสื่อสาร ทักษะการนำเสนอ และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการเรียนรู้ โดย นทน.หลักสูตร นอส. รุ่นที่ ๘๑ สัมมนา  นำเสนอ "ที่มา และความสำคัญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่" ณ ห้องบรรยาย รร.นอส.ยศ.ทอ.

IMG 2391   IMG 2392
IMG 2393   IMG 2394
IMG 2395   IMG 2396