ผู้อำนวยการโรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ อวยพรวันคล้ายวันเกิด

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ ผู้อำนวยการโรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ นำข้าราชการ ลูกจ้าง อวยพรวันคล้ายวันเกิด กำลังพลที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนธันวาคม มีจำนวน ๔ คน ซึ่งโรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส ปฏิบัติเป็นประจำทุกเดือน

1   2

5   6

3   4