นายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๘๑ ดูงานและศึกษาภูมิประเทศภาคเหนือ

เมื่อวันที่ ๑๘ - ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์ กลิ่นสาหร่าย ผู้อำนวยการโรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ นำคณะอาจารย์และนายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๘๑ ดูงานและศึกษาภูมิประเทศภาคเหนือ

231222 9

231222 1   231222 2

231222 3   231222 4

231222 5   231222 6

231222 7   231222 8