นทน.หลักสูตร นอส.รุ่นที่ ๘๑ ฝึกปฏิบัติสังคม (Sit down Dinner)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑ ก.พ.๖๗, ๑๑๐๐ น.อ.จักรกฤษณ์ กลิ่นสาหร่าย ผอ.รร.นอส.ยศ.ทอ. นำคณะอาจารย์ และ นทน.หลักสูตร นอส. รุ่นที่ ๘๑ ฝึกปฏิบัติสังคมการรับประทานอาหารแบบตะวันตก (Sit down Dinner) ณ ห้องประชุม พธ.ทอ.๒ โดยมี น.อ.หญิง วัชรี เริ่มเสริมสุข ประจำ พธ.ทอ. เป็นผู้ฝึกปฏิบัติ

1

3
4
5
6
7
8