นายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๘๑ ร่วมโครงการรณรงค์ เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ

เมื่อวันอังคารที่ ๒๘ พ.ย.๖๖ เวลา ๑๕๐๐ – ๑๗๐๐ ผอ.รร.นอส.ยศ.ทอ.นำคณะอาจารย์และ นทน.นอส.รุ่น ๘๑ ออกกำลังกายเดิน - วิ่งเพื่อสุขภาพ ณ สนามกีฬาจันทรุเบกษา ตามโครงการรณรงค์เดิน - วิ่ง เพื่อสุขภาพ โดยมีการบันทึก และสะสมแคลอรี่ โดยใช้แอปพลิเคชั่น CaloriesCredit Challenge (CCC) ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการจะออกกำลังกายโดยสะสมแคลอรี่ได้ไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ แคลอรี่ ตามระยะเวลาที่กำหนด

                                                   S 34627752

              S 34627754 S 34627756 S 34627757

              S 34627757 S 34627758 S 34627759