การบรรยายพิเศษ ๙๐๔ สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย

รร.นอส.ยศ.ทอ.จัดให้มีการบรรยายพิเศษเรื่อง ๙๐๔ สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดย วิทยากรจิตอาสา ๙๐๔ แก่ นทน.หลักสูตร นอส.รุ่นที่ ๘๐  เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ ก.ค.๖๖ ณ หอ สมุด ทอ.

496203                 496204

 

496205                   496206

496213                   496207

496209                  496211

496208                  496210