การจัดกิจกรรมเนื่องในวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

เมื่อวันจันทร์ที่ ๔ ธ.ค.๖๖ เวลา ๐๗๔๕ รร.นอส.ยศ.ทอ.จัดกิจกรรมการเรียนการสอน แบบ Active Learning เพื่อพัฒนาทักษะด้านการสื่อสาร, ทักษะการนำเสนอ และใช้เทคโนโลยี สารสนเทศมาสนับสนุนการเรียนรู้ โดย นทน.หลักสูตร นอส. รุ่นที่ ๘๑ สัมมนา ๓ นำเสนอ "การน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณสถาบันพระมหากษัตริย์ เนื่องในคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งวันที่ ๕ ธันวาคม ของทุกปี ถือว่าเป็นวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ" ณ ห้องบรรยาย รร.นอส.ยศ.ทอ. และจัดบอร์ดเทิดพระเกียรติบริเวณหน้าห้องสัมมนา

01

02

03    04

05   06

07   08

09   10