นายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๘๑ ดูงานและศึกษาภูมิประเทศภาคตะวันตก

เมื่อวันที่ ๑๓ - ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์ กลิ่นสาหร่าย ผู้อำนวยการโรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ นำคณะอาจารย์และนายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๘๑ ดูงานและศึกษาภูมิประเทศภาคตะวันตก

2

3

4