นายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๘๑ ศึกษาดูงานศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง

เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖  นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์  กลิ่นสาหร่าย  ผู้อำนวยการโรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ นำคณะอาจารย์และนายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๘๑ ศึกษาดูงานศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง

IMG 1856

IMG 1857

IMG 1858   IMG 1860

IMG 1859   IMG 1863

IMG 1861   IMG 1862