การรับฟังแนวทางการปฏิบัติราชการของ จก.ยศ.ทอ.ประจำปี ๒๕๖๗

เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ ต.ค.๖๖ เวลา ๐๙๐๐ น.อ.จักรกฤษณ์ กลิ่นสาหร่าย ผอ.รร.นอส.ยศ.ทอ.และ น.อ.บุญเหลือ โพธิเพ็ชรเล็บ รอง ผอ.รร.นอส.ยศ.ทอ.เข้าร่วมรับฟังแนวทางการปฏิบัติราชการของ จก.ยศ.ทอ.ประจำปี ๒๕๖๗ ณ หอสมุด ทอ.ชั้น ๑ และข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ รร.นอส.ยศ.ทอ.ร่วมรับฟังการถ่ายทอดทางออนไลน์ผ่านระบบ Zoom ณ ห้องพักผ่อน รร.นอส.ยศ.ทอ.

20231024 1   20231024 2

20231024 3   20231024 4

20231024 5   20231024 6