นทน.หลักสูตร นอส.รุ่นที่ ๘๑ นำเสนอ “การน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณสถาบันพระมหากษัตริย์ เนื่องในวันปิยมหาราช”

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๐ ต.ค.๖๖ เวลา ๐๗๔๕ รร.นอส.ยศ.ทอ.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning เพื่อพัฒนาทักษะด้านการสื่อสาร, ทักษะการนำเสนอ และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการเรียนรู้ โดย นทน.หลักสูตร นอส. รุ่นที่ ๘๑ สัมมนา ๑ นำเสนอ "การน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณสถาบันพระมหากษัตริย์ เนื่องในวันปิยมหาราช" ณ ห้องบรรยาย รร.นอส.ยศ.ทอ.

20231020 120231020 2
20231020 320231020 4
20231020 520231020 6
20231020 7