ผอ.รร.นอส.ยศ.ทอ.เยี่ยมผู้ใต้บังคับบัญชาคลอดบุตร

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ต.ค.๖๖ เวลา ๑๔๐๐ น.อ.จักรกฤษณ์ กลิ่นสาหร่าย  ผอ.รร.นอส.ยศ.ทอ. นำข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ รร.นอส.ยศ.ทอ. เข้าเยี่ยมผู้ใต้บังคับบัญชา จ.อ.หญิง เบญจพร พรีพรม รรก.จนท.กพ.รร.นอส.ยศ.ทอ. ซึ่งคลอดบุตรพร้อมทั้งจัดซื้ออุปกรณ์ของใช้สำหรับทารกแรกเกิดเข้าเยี่ยม ณ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

20231019 120231019 2
20231019 320231019 4