วันคล้ายวันสถาปนา รร.นอส.ยศ.ทอ. ประจำปี ๒๕๖๖

วันที่ ๑๗ ต.ค.ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนา รร.นอส.ยศ.ทอ. ซึ่งในปีนี้ ตรงกับวันอังคารที่ ๑๗ ต.ค.๖๖ โดย รร.นอส.ยศ.ทอ.ประกอบพิธี ดังนี้

เวลา ๐๖๒๙ - น.อ.จักรกฤษณ์ กลิ่นสาหร่าย ผอ.รร.นอส.ยศ.ทอ. นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และ นทน.รุ่นที่ ๘๑ เข้าร่วมพิธีบวงสรวงทวยเทพ และพิธีถวายสักการะบูชาพระบิดา ทอ.
เวลา ๐๗๒๙ - พล.อ.ท.เสกสัณน์ ไชยมาตย์ จก.ยศ.ทอ. เป็นประธานในพิธีตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป และบำเพ็ญกุศล ณ ลานอเนกประสงค์ รร.นอส.ยศ.ทอ.
เวลา ๑๒๐๐ - จัดเลี้ยงอาหารกลางวันข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และ นทน.รุ่นที่ ๘๑

20231017 120231017 220231017 320231017 4
20231017 520231017 6
20231017 720231017 8