ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๘๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

พลอากาศเอก พันธ์ภักดี พัฒนกุล ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๘๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ โดยมี นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์  กลิ่นสาหร่าย ผู้อำนวยการโรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ให้การต้อนรับ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

1

2 3

4 5

6 7