พิธีรับส่งหน้าที่ ผอ.รร.นอส.ยศ.ทอ.

โรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ จัดพิธีรับส่งหน้าที่ ผอ.รร.นอส.ยศ.ทอ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓ ต.ค.๖๖  ณ ห้องบรรยายเมนะรุจิ รร.นอส.ยศ.ทอ.

 2023 10 03 1

2023 10 03 2

2023 10 03 3

2023 10 03 4

2023 10 03 52023 10 03 6