การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา(ภายใน) รร.นอส.ยศ.ทอ.

รอง ผอ.รร.นอส.ยศ.ทอ.เป็นประธาน จัดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา(ภายใน) รร.นอส.ยศ.ทอ. ระหว่างวันที่ ๑๔ ก.ย.๖๖ - ๑๕ ก.ย.๖๖ ณ ห้องประชุมนภาภิวุฒิ รร.นอส.ยศ.ทอ.

9  2

1  4