การฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างวินัยทหารประจำเดือน ก.ย.๖๖

รร.นอส.ยศ.ทอ.จัดการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างวินัยทหารประจำเดือน ก.ย.66  ให้กับข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ เมื่อวันที่ ๑๑ ก.ย.๖๖ - ๑๒ ก.ย.๖๖ ณ รร.นอส.ยศ.ทอ.

2

4  3

5  10

1

10  13

7  14