กิจกรรม Big Cleaning Day มิ.ย.65

              น.อ. เสฏฐกร  ชาตวัฒนานนท์  ผอ.รร.นอส.ยศ.ทอ. พร้อมด้วย ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ รร.นอส.ยศ.ทอ. ร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมทำความสะอาด ณ รร.นอส.ยศ.ทอ. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓๐๐-๑๕๐๐ น.