กิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา

                นายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๗๙ จัดกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชาผ่านช่องทางออนไลน์ โดยการเปลี่ยนภาพพื้นหลัง การนำเสนอข้อมูล และมัลติมีเดียประกอบเพลง