กิจกรรมเนื่องในวันจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

                นายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๗๙ จัดกิจกรรมเนื่องในวันจรดพระนังคัลแรกนาขวัญผ่านช่องทางออนไลน์ โดยการเปลี่ยนภาพพื้นหลัง การนำเสนอข้อมูล และมัลติมีเดียประกอบเพลง