กิจกรรมเนื่องในวันฉัตรมงคล

                นายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๗๙ จัดกิจกรรมเนื่องในวันฉัตรมงคลผ่านช่องทางออนไลน์ โดยการเปลี่ยนภาพพื้นหลัง การนำเสนอข้อมูล และมัลติมีเดียประกอบเพลง