พิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๗๙

                 พล.อ.อ.นภาเดช ธูปะเตมีย์ ผบ.ทอ. เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๗๙ เมื่อ ๕ เม.ย.๖๕ ณ ห้องประชุมหอสมุด ทอ.