"ครอบครัว นอส.สุขใจ ออกกำลังกาย ห่างไกลยาเสพติด" ตามนโยบาย จก.ยศ.ทอ.            

               น.อ.เสฏฐกร ชาตวัฒนานนท์ ผอ.รร.นอส.ยศ.ทอ. นำข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ รร.นอส.ฯ พร้อมทั้ง นทน.หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๗๘ ออกกำลังกายในกิจกรรม "ครอบครัว นอส.สุขใจ ออกกำลังกาย ห่างไกลยาเสพติด" ตามนโยบาย จก.ยศ.ทอ. เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๑๗ ก.พ.๖๕