ผอ.รร.นอส.ยศ.ทอ. นำคณะอาจารย์ รร.นอส.ฯ และ นทน.หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๗๘ ฝึกปฏิบัติรับประทานอาหารแบบพิธีการ (Sitdown Dinner)

        น.อ.เสฏฐกร ชาตวัฒนานนท์ ผอ.รร.นอส.ยศ.ทอ. นำคณะอาจารย์ รร.นอส.ฯ และ นทน.หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๗๘ ฝึกปฏิบัติรับประทานอาหารแบบพิธีการ (Sitdown Dinner) เมื่อวันอังคารที่ ๘ ก.พ.๖๕ ณ ห้องประชุม พธ.ทอ.