คณะอาจารย์ รร.นอส.ยศ.ทอ. และ นทน.หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๗๘ ร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง "นโยบายของกองทัพอากาศ"

           คณะอาจารย์ รร.นอส.ยศ.ทอ. และ นทน.หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๗๘ ร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง "นโยบายของกองทัพอากาศ" โดย พล.อ.อ.นภาเดช ธูปะเตมีย์ ผบ.ทอ. เมื่อวันพุธที่ ๒ ก.พ.๖๕ ณ ห้องบรรยาย รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ. และผ่านระบบออนไลน์