การฝึกปฏิบัติวางแผนเผชิญสถานการณ์วิกฤต แก่นายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๗๘ ระหว่าง ๒๑ - ๒๕ ก.พ.๖๕ ทางออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันซูม

        รร.นอส.ยศ.ทอ. จัดให้มีการฝึกปฏิบัติวางแผนเผชิญสถานการณ์วิกฤต แก่นายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๗๘ ระหว่าง ๒๑ - ๒๕ ก.พ.๖๕ ทางออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันซูม โดยมี น.อ.เสฏฐกร ชาตวัฒนานนท์ ผอ.รร.นอส.ยศ.ทอ. และคณะอาจารย์ รร.นอส.ยศ.ทอ. ร่วมกำหนดสถานการณ์ สังเกตการณ์ และประเมินการฝึก