นำเสนอผลการศึกษากำลังอำนาจแห่งชาติ

                  นายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๗๘ นำเสนอผลการศึกษากำลังอำนาจแห่งชาติของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐสิงคโปร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และประเทศมาเลเซีย  กับผลกระทบต่อความมั่นคงของไทย ทางออนไลน์ผ่านแอปพลเคชันซูม เมื่อวันศุกร์ที่ ๔ ก.พ.๖๕ โดยมี น.อ.เสฏฐกร ชาตวัฒนานนท์ ผอ.รร.นอส.ยศ.ทอ. และคณะอาจารย์ รร.นอส.ฯ ร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็น