ฝึกวิชาทหารแก่ ข้าราชการ รร.นอส.ยศ.ทอ.

        รร.นอส.ยศ.ทอ.จัดให้มีการฝึกวิชาทหารแก่ ข้าราชการ รร.นอส.ยศ.ทอ. เพื่อทบทวนความรู้และการปฏิบัติให้เป็นไปตามแบบฝึก ประจำเดือน ม.ค.๖๕