รร.นอส.ยศ.ทอ.ร่วมรำลึกถึงความเป็นมาและความสำคัญของวันกองทัพไทย

                    รร.นอส.ยศ.ทอ.ร่วมรำลึกถึงความเป็นมาและความสำคัญของวันกองทัพไทย โดยจัดให้มีการเปลี่ยนภาพพื้นหลังในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๙ ม.ค.๖๕