รร.นอส.ยศ.ทอ.จัดให้มีการเผยแพร่ภาพยนตร์เกี่ยวกับวีรกรรมของเสืออากาศไทยในอดีต ผ่านช่องทางออนไลน์

            รร.นอส.ยศ.ทอ.จัดให้มีการเผยแพร่ภาพยนตร์เกี่ยวกับวีรกรรมของเสืออากาศไทยในอดีต ผ่านช่องทางออนไลน์ (Application Zoom) แก่ นทน.หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๗๘ เพื่อเชิดชูวีรกรรมของ วีรชน ทอ. และกระตุ้นจิตสำนึกรักชาติ และรักกองทัพอากาศ ตามดำริ ผบ.ทอ. เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ ม.ค.๖๕ และวันศุกร์ที่ ๑๔ ม.ค.๖๕